24.01.2022

ULUSLARARASI KUDÜS VE MESCİD-İ AKSÂ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

“KUDÜS VE MESCİD-İ AKS”

(21-22 Mayıs 2022)

 

Sempozyum Çerçevesi

Kudüs; İslâmiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik açısından önemli dini merkezlerden olup, birçok peygamberin tevhîd mücadelesine ev sahipliği yapmış, sadece Müslümanların ilk kıblesi olması yönüyle değil, ayet ve hadislerin işareti ile de Müslümanlar nezdinde çok mümtaz konuma sahip olmuş kutsal bir şehirdir. Kıble Mescidi ve Kubbetü’s-Sahre başta olmak üzere içinde İslam medeniyetine ait birçok kutsal mekânları ve yapıyı da barındıran Kudüs, aynı zamanda İslam tarihinin de canlı şahidi ve yaşayan bir vesikası niteliğindedir.  
Müslümanlar Hicri 624 yılına kadar namazlarında kıble olarak bu şehre yönelmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’in İsrâ suresinde açık beyanı ile mübarek kabul edilen bu kutsal topraklar, İslam’da kendisine ibadet için yolculuğa çıkılabilecek üç mescitten biri olan Mescidi Aksâ’yı da bağrında barındıran aziz bir beldedir. Bu sebeple Kudüs; Mekke ve Medine’den sonra İslam’ın üç harim şehrinden biri kabul edilir. 
Dini, kültürel ve stratejik konumu itibariyle tarihi süreçte birçok farklı devletlerin hâkimiyeti altına giren Kudüs, semavi dinler ve diğer ülkeler açısından dünya tarihinde bir toprak parçası olmasından öte anlamlar taşımış ve önemini de hiçbir zaman kaybetmemiştir. Kudüs, Hz. Ömer’in fethi ile özgürleşmiş ve diğer İslam devletlerinin hakimiyetinde sadece Müslümanlar için değil, diğer inanç grupları için de bir arada yaşama kültürünün tüm insanlığa gösterildiği İslam’ın darüsselam beldelerinden bir tanesi olmuştur. 
Farklı dini ve kültürel çeşitliliği bünyesinde barındıran Kudüs hakkında tarih boyunca Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar tarafından birçok dini, ilmi ve edebi eserler ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti, tarihi ve dini bir miras olarak Kudüs ve Mescid-i Aksâ’ya yönelik ilgisini ve desteğini geçmişte olduğu gibi bugün de arttırarak devam ettirmektedir. Resmi ve gönüllü kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla Kudüs’te yaşayan Müslümanların her türlü sıkıntı ve ihtiyaçların giderilmesi ve oradaki mirasımızın ihya edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
2015 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs bağlantılı umre turlarını başlatmış 14.07.2020 tarihinde ise “Kudüs ve Kudüs Bağlantılı Umre” turlarına katılan yolcuların arttırılması ve kamuoyunda Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan “Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı”nın ismi başkanlık makamının oluru ile “Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir.  
Her yıl artarak devam eden Kudüs ziyaretleri ve Kudüs bağlantılı umre turlarına yönelik halkımızın yoğun teveccühü Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusunda Başkanlığımızın dini ve tarihi sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Bu çerçevede İslam’ın üç Hareminden birisi olan Kudüs ve içinde barındırdığı Mescid-i Aksâ başta olmak üzere, diğer dini, kültürel ve tarihi mirasımız hakkında farkındalık oluşturmak ve bu konuda halkımızı aydınlatmak için “Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksâ” sempozyumunun düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sempozyumun Amacı

Sempozyum ile Dünya dini ve kültürel mirasının kadim kentlerinden olan Kudüs ve bünyesinde bulunan Mescid-i Aksâ ile İslam tarihinin yegâne hatıraları ve tarihi süreç içerisinde etrafında gelişen dini, tarihi ve kültürel müktesebatının ortaya çıkarılarak yapılacak ilmi çalışmalar çerçevesinde halkımızın Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusundaki ilgisinin arttırılması ve kadim İslam medeniyetimize dair tarihi birikimin doğru bilgiler ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVURU İÇİN: https://hac.gov.tr/HWebIslemler/Sayfalar/Sempozyum/Basvuru