08.02.2017

TEKİRDAĞ İLİ VE İL MÜFTÜLÜĞÜ

                         

Tekirdağ İli

Tekirdağ, Bizans döneminde Bisanthe (Βισανθη) ve sonraları Rodosto (Ρωδοστο) adıyla anılmıştır. Kenti ele geçiren Türkler, şehre önceleri Rodosçuk, 18. yüzyıldan itibaren de Tekfur Dağı demeye başlamışlardır. Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcük olup Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir sandır. Aslı tagovar, anlamı ise taç taşıyandır. Cumhuriyetin ilanından sonra tekfur sözcüğü atılarak yerine sesçe benzeşen tekir getirilmiştir.

Eski yaygın tarihi kabul, Tekirdağ'ı bir Yunan kolonisi olarak kurulduğunu kabul eder. Sisam Adasından gelen kolonicilerin ilk olarak kurduğu şehir "Bisanthe" adıyla bilinir. Bu ad ile bizans kelimesi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Bu isim kent, Trak kökenli Odris Krallığı yönetimi altına girdiğinde de kullanılmıştır. Bu görüşü kabul edenler Roma İmparatorluğu döneminde şehrin "Rhaedestus" olarak yeniden adlandırıldığını öne sürer. Fakat Bisanthe şehrinin, Tekirdağ merkezde değil, merkeze bağlı Barbaros beldesinde olduğunu savunan yeni görüşler de vardır.[3][4] Pliny adıyla da bilinen Romalı tarihçi Gaius Plinius Secundus, Bisanthe şehrinden ve bu şehirden ayrı "Resisto" adında başka bir şehirden söz eder.[4][5] Bu doğrultuda Bisanthe ismini değil de Resisto/Resisthon adı Tekirdağ'ın bilinen ilk ismi olarak kabul edilebilinir.

Önceleri Roma kökenli Rhaedestos ismi ile anılan şehir, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine denk gelen Ortaçağ boyunca bu isimde gelen "Rodosto" adı ile bilinir. Osmanlılarda şehri ilk aldıklarında yine bu ismimden türetilmiş "Rodosçuk" ismini kullanır. Ama daha sonra şehir "Tekfurdağı" ismi ile anılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ise kentin güneybatısında yer alan Tekir Dağı vesilesiyle şehrin adı "Tekirdağ" olarak resmileştirilmiştir.

Günümüzde Tekirdağ sürekli gelişen ve modernleşen bir şehir konumunda bulunmaktadır. Verimli tarım arazileri ve gelişen sanayisi ve nüfusu ile bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelen İlimizin 2017 verilerine göre ilçeler dahil nüfusu  972.875’tir.

 

Tekirdağ İl Müftülüğü

 3 Mart 1924 yılında kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı olarak il ve ilçe müftülükleri de kurulmuştur. Bilinen en eski tarihe göre  Tekirdağ’da 1891 yılında Elhac Ahmet Efendi,1911 ve 1916 yıllarında İstanbul doğumlu Ömer RACİ, 1916 yılından sonra Ömer LÜTFİ, 1919 yılında Osman NURİ, sonra hafız Ahmet efendiler Müftülük yapmışlar, 20.02.1923 yılında tekrar müftülüğe gelen Ömer RACİ bu görevi 22.05.1930 yılına kadar yapmış, 21.06.1930 ile 19.12.1959 yılları arasında uzunca bir süre Müftülük makamını Hüseyin MUMCUOĞLU yürütmüştür.

İlimizde Müftülük, 1924 yılında Başbakanlığa bağlı, Diyanet işleri Başkanlığı kurulduğunda teşkilatlanmış, o zaman müftülükte bir müftü ve bir müsdahdemin bulunduğu, müftülük katipliğini 1951 yılına kadar borsa katibi Emin Efendi’nin fahri olarak yaptığı, 1951’den 1961’e kadar bir katip, 1950 yılında bir dersiam(vaiz), 1946 yılında da ilk Kur’an Kursu açılmıştır. 2016 Yılı itibarı ile İl Müftülüğümüzde Bir İl Müftüsü, beş Müftü Yardımcısı, iki Şube Müdürü, altısı Cezaevi Vaizi olmak üzere dokuz Vaiz, iki Murakıp, iki Din Hizmetleri Uzmanı, iki Şef, bir Ayniyat Saymanı, on vhki, iki Şoför ve iki Hizmetli olmak üzere 40 personelle hizmet vermektedir.

Tekirdağ İli’nin 2014 Yılı’nda Büyükşehir olması sebebiyle biri merkez ilçe olmak üzere 11 ilçe müftülüğümüz bulunmaktadır. Bu İlçelerimiz Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Süleymanpaşa (Merkez İlçe) ve Şarköy'dür. İlçelerimizle beraber toplam kadro adedimiz 941'dir.