04.08.2016

İlçemizin Tarihçesi

 

KAPAKLI İLÇESİNİN TARİHÇESİ

 Halk arasında 93 Harbi (Rumi yıl-1293) olarak bilinen ve 1877-1878 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında yapılan savaşta Tuna (Balkan) Cephesi ve Kafkas cephesinde Osmanlı ordusu savaşı kaybetmişti. Bu bölgede yaşayan yaklaşık bir milyon Osmanlı Türkü mülteci konumuna düşmüş ve göçe maruz kalmıştı.

Kapaklı'nın kurucusu olanlar bugünkü Bulgaristan'ın Veliko Tırnova  ile Sofya yolunun geçtiği vadideki Novo Selo (Nosel), Balvan, Yemen, Selvi, Sürat, Malkoç ve Karalar köylerinden binbir güçlükle buralara kadar gelebilmişler ve Saray, Çerkesköy (Türbedere) merkezleri ve köylerine yerleşmişlerdir.

Kapaklıpınar Köyü, Sultan II. Abdülhamit Han döneminde Edirne Sancağı Tekfurdağı (Tekirdağ) vilayeti, Saray kazası, Türbedere (Çerkezköy) nahiyesine bağlı olarak Ferman-ı Şahane ile Novo Selo (Nosel), Yemen ve Balvan'dan göç edenler tarafından kurulan köylerden biridir. Merkezinde kaynak suyu olan bu yerin üzeri kapakla kapatılarak kuyu haline getirilmiştir. İlk yerleşim bu kuyu etrafında başlamış ve köy adını, bu kuyudan alarak "Kapaklıpınar" köyü olmuştur. Zamanla ismi kısaca Kapaklı olarak anılmaya başlamış ve kayıtlara da Kapaklı Köyü olarak geçmiştir.                   

06/12/2012 tarihinde çıkan 6360 sayılı yasa ile daha önce Çerkezköy ilçesine bağlı Uzunhacı, Karlıköy, Bahçeağıl, Yanıkağıl ve Pınarca köylerinin ve Karaağaç Beldesinin bağlanması ile Kapaklı ilçesi kurulmuştur.

 İlçemiz sınırları içerisinde birisi büyük olmak üzere iki Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bu sanayi bölgelerinde 350 civarında fabrika ve işletme faal durumda olup bu firmalarda yaklaşık 60 bin kişi çalışmaktadır. Bu nedenle Kapaklı, son yıllarda insanların akın ettiği bir cazibe merkezi hâline gelmiştir.

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre değişen ve sürekli büyüyen Kapaklı İlçemizin nüfusu 137.514  olmuştur.

          Kapaklı İlçe Müftülüğü yeni kurulmuş olması nedeniyle müstakil müftülük hizmet binası bulunmamaktadır ve Kaymakamlık binasının ikinci katında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ravza Camii ve Külliyesi inşaatının tamamlanması halinde müftülük hizmet binası, Kuran Kursu vb. gibi ihtiyaçlarımız giderilmiş olacaktır.

Kapaklı İlçe Müftülüğü 2014 yılı Ocak ayı itibariyle 38 kadrolu personelle hizmetlerini sürdürmeye başlamış ve şimdi ise  54 personelle halkımıza etkin Din Hizmetleri sunmaktadır.

 

 

 

                                                                                                    KAPAKLI MÜFTÜLÜĞÜ