02.04.2022

2022 Yılı Ramazan Ayı, Oruç ve Zekat Broşürleri

ÇOK DEĞERLİ TEKİRDAĞLILAR

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Rabbim işlerinize kolaylık, rızkınıza genişlik, bedenlerinize sıhhat, ömürlerinize afiyet versin. Gönüllerinizde olanı hakkınızda hayırlı kılsın. Milletçe içinden geçmekte olduğumuz zor süreçten bir an evvel çıkıp felaha kavuşmayı nasip eylesin.

Yüce Allah (c.c.) insanı mükerrem bir varlık olarak yaratmış, onu dünyada halife, ahirette Firdevs Cennetleri’nin mirasçısı kılmıştır. Bu sebeple beşeriyetin göz bebeği kıldığı Âdemoğlunu pek çok kabiliyetlerle donatmış, buna mukabil ona dini, ahlaki ve insani sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluklardan biri de zekât ibadetidir.           

Zekât, İslam Dini’nin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından biridir. Bu kurum özellikle zor zamanlarda daha da önem kazanmaktadır. İmkânı olan müminlerin İnfak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah’ın kendisine lutfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacaktır.

İl ve ilçe müftülükleri olarak bizler de ‘‘Kardeşliğimiz Zekâtla Bereketlensin’’ şiârıyla hareket ederek, sizlerden gelen zekât ve fitreleri yüce dinimizin uygun gördüğü yerlere ulaştırmak için hassas ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu vesile ile sizleri maddi ve manevi anlamda infakta

bulunmaya, arınmaya ve gönüllerimizi buluşturmaya davet ediyoruz.

Mallarınızı zekâtla koruyun,

hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belalardan dua ile korunun.

(Kütüb-i Sitte c.7 s.322)

 

ZEKÂT NEDİR?

                        Zekât, nisap miktarı mala sahip olan müminlerin

Allah rızası için, dinen fakir sayılan kimselere

vermesi gereken belli bir meblağı ifade eder.

Nisap miktarı mala sahip olmak ne anlama gelir?

Zekâtla yükümlü olmak için esas

alınan zenginlik ölçüsüdür.

Bu ölçü: 

 Altında 80.18 g.

Devede 5 adet

Sığırda 30 adet

Koyunda 40 adettir.

 

MAL VARLIĞI BU MİKTARLARA ULAŞAN HERKES ZEKÂT VERMELİMİDİR?

          Zekâtla yükümlü olmak için nisap miktarı mala sahip olmanın yanında başka şartlar da vardır. Bunlar:

1- Bu malların artıcı (üreyici) vasıfta olması.

2- Üzerinden bir kameri yıl geçmesi.

3- Mükellefin asli ihtiyaçlarının dışında ve bir yıllık borcundan fazla olması gerekir.

 

ZEKÂT İBADETİNİN DİNDEKİ YERİ:

                        Zekât; İslam Dini’nin beş temel esasından biri olup, hicretin ikinci yılında, oruç ibâdetinden sonra farz kılınmıştır. Farziyeti; Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur’an’da zekât emri; “Namaz kılın, zekatı verin” şeklinde, namazla birlikte, 27 yerde tekrarlanmıştır. Hz. Peygamber (S.A.V.) ise; “İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Bunlar; Allah’tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucu tutmaktır” (Buhari, İman, 1, 2 ; Müslim, İman 16.) buyurarak, zekatın dindeki yerini belirtmiştir. Bütün İslam âlimleri de, zekatın İslam Dini’nin bir esası olduğunda fikir birliği içinde olmuşlardır.

 

ZEKÂT TOPLARKEN TEMEL ESAS ve İLKELERİMİZ

      Zekâtını Müftülüklerimize veren vatandaşların bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunmaktadır. Zekâtını veren vatandaşların bilgilerinin muhafazası Müftülüklerimizin sorumluluğundadır. Müftülüklerimize verilen Zekât dini kurallara uygun olarak, en kısa süre içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Müftülüklerimizce teslim alınan zekâtlar, bankalarda sadece zekat hesabında tutulmakta, asla başka maksatlarla kullanılmamaktadır.

 

         Diyanet İşleri Başkanlığımızın sorumluluğunda, T.D.V. tarafından hazırlanan ‘Zekât Hesapla’ Programıyla Nakit, Gayri Menkul, Toprak Ürünleri ve Otlak Hayvanları gibi mal varlıklarınızı hesaplayarak, vermeniz gereken zekât miktarını öğrenmeniz mümkündür. Bu             programa T.D.V.’nin "zekathesapla.tdv.org" internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

ZEKÂTLARINIZ NASIL DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR?

                           Diyanet İşleri Başkanlığımız, vatandaşlarımızın zekâtlarını emanet bilinciyle büyük bir titizlik, duyarlılık, şeffaflık içinde, yurtiçi ve yurtdışında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için il ve ilçe müftülükleriyle tam bir koordinasyon içerisinde zekât toplama faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sebeple Başkanlığımız bünyesinde Zekât Daire Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde de, Zekât Müdürlüğü birimleri kurulmuştur. Tekirdağ İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri de bu iki birimle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ZEKÂTLARIN SARF EDİLDİĞİ YERLER

  1- Öğrencilere eğitim yardımları,

  2- Öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyici, yardımlar,

(Bilgi yarışmaları, kamp ve gezi programları, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi..vs)

  3- İhtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım,

  4- Ramazan ayı gıda yardımları,

  5-  Doğal afet veya savaş nedeniyle mağdur olanlara giyim, gıda ve barınma yardımları,

  6- Kur’an kurslarına iâşe ve ibâte yardımı.

 

ZEKÂT, TOPLUMSAL BARIŞIN KÖPRÜSÜDÜR

                        Rabbimiz; Zuhruf Suresi 32. Ayet-i kerime- sinde ekonomik açıdan bütün insanları eşit yaratmadığını bildirmiştir. Bu açıdan zekât;  Varlıklı Müslümanları ihtiyaç sahibi Müslümanlarla buluşturan mühim bir köprüdür.  Zekât; müminleri cimrilikten kurtaran, malı temizleyen, kalpleri yumuşatan, zenginle fakiri kaynaştıran, malı bereketlendiren, sınıf farklarını ortadan kaldıran bir ibadettir.

 

ZEKÂT RIZKIN KEFİLİ, CANIN GARANTİSİDİR

‘Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah, rahmeti bol olan ve her şeyi bilendir.’

(Bakara Suresi - 261)

 

 ‘Malının zekâtını ödedin mi, o mala gelebilecek zararı da def ettin demektir. (Kütüb-i Sitte C.7, S.323)

ZEKÂT ve FİTRELERİNİZİ

YATIRABİLECEĞİNİZ HESAP NUMARALARIMIZ

 

TÜRKİYE DİYANET VAKFI TEKİRDAĞ İL ŞUBESİ

ZEKÂT HESAB: TR10 0001 5001 5800 7284 9353 75

FİTRE HESABI: TR87 0001 5001 5800 7313 5909 90

T.D.V. ÇERKEZKÖY ŞUBESİ

ZEKÂT HESABI: TR14 0001 5001 5800 7305 9836 24

FİTRE HESABI: TR12 0001 5001 5800 7315 3510 47

T.D.V. ÇORLU ŞUBESİ

ZEKÂT HESAB: TR79 0001 2009 3050 0016 0002 20

FİTRE HESABI: TR32 0001 2009 3050 0016 0002 90

T.D.V. ERGENE ŞUBESİ

ZEKÂT HESAB: TR03 0021 0000 0005 1931 2000 02

FİTRE HESABI: TR73 0021 0000 0005 1931 2000 03

T.D.V. HAYRABOLU Şubesİ

ZEKÂT HESABI: TR23 0001 2009 3070 0016 0000 54

FİTRE HESABI: TR46 0001 2009 3070 0005 0000 34

T.D.V. KAPAKLI ŞUBESİ

 ZEKAT HESABI: TR75 0001 5001 5800 7308 9075 61

 FİTRE HESABI : TR27 0001 5001 5800 7313 3896 31

T.D.V. MALKARA ŞUBESİ

ZEKAT HESABI: TR42 0001 5001 5800 7304 1863 89

FİTRE HESABI: TR 35 0001 5001 5800 7313 5497 31

T.D.V. MARMARAEREĞLİSİ ŞUBESİ

ZEKÂT HESABI: TR61 0001 0013 6900 0019 7560 69

FİTRE HESABI: TR85 0001 0013 6900 0019 7583 53

T.D.V. MURATLI ŞUBESİ

ZEKÂT HESABI: TR86 0001 0005 6000 0019 758433

FİTRE HESABI: TR59 0001 0005 6000 0019 75 84 34

T.D.V. SÜLEYMANPAŞA ŞUBESİ

ZEKÂT HESABI: TR52 0001 5001 5800 7303 3533 67

FİTRE HESABI: TR89 0001 5001 5800 7313 4321 65

T.D.V. SARAY ŞUBESİ

ZEKÂT HESABI: TR08 0001 2009 3080 0016 0001 25

FİTRE HESABI: TR08 0001 2009 3080 0016 0001 26

T.D.V. ŞARKÖY ŞUBESİ

ZEKÂT HESABI: TR6000 0100 0102 0000 1975 6775

FİTRE HESABI: TR8700 0100 0102 0000 1975 6774