06.12.2022

Hafızlık Tesbit Sınav Duyurusu

HAFIZLIK TESPİT SINAVI DUYURUSU
Başkanlığımızca, Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci 
ve vatandaşlarımıza yönelik 2023 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 2 Ocak 2023 tarihinde başlayarak, başvuru 
durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde devam edecektir.
1. Hafızlık Tespit Sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen merkezlerde yapılacaktır.
2. Hafızlık Tespit Sınavına katılacak adayların müracaatları il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla
https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 3. Maddede belirtilen tarihlerde alınacaktır.
3. Sınav Takvimi:
4. Hafızlık Tespit Sınavına Kur’an Kursundan Müracaat Edecek Öğrenciler;
a) Kur’an kursuna kayıtlı öğrencilerin Hafızlık Tespit Sınavı müracaatları kurs yöneticisi tarafından 
yapılacaktır.
b) Hafızlık Ezber Takip Sisteminde (HETS) “Hafızlık Bitirme Tarihi” olmayan öğrenciler sınava 
gönderilemeyecektir.
c) Sınava gönderilecek öğrencilerin Hafızlık Takip Komisyonunca ön değerlendirmesi 
yapıldıktan sonra sınav kayıtları müracaat tarihleri arasında söz konusu komisyonca mutlaka 
onaylanmalı veya reddedilmelidir.
5. Hafızlık Tespit Sınavına Dışarıdan Müracaat Edecekler;
a) Müracaatı alınan adayın başvurusu Hafızlık Takip Komisyonu onayına gönderilecektir.
b) Müracaat tarihleri süresince Hafızlık Takip Komisyonları Müftülüklerde hazır bulundurulacaktır.
Sıra 
No
SINAVIN YAPILACAĞI 
İLLER SINAV MERKEZLERİ
1. Ankara Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi
2. Bursa Bursa Dini İhtisas Merkezi
3. Denizli Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi
4. Diyarbakır Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi
5. Erzurum Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi
6. Gaziantep Gaziantep Hacı Ahmet Ziylan Dini Yüksek İhtisas Merkezi
7. İstanbul İl Müftülüğü
8. İstanbul (Pendik) Anadolu Dini İhtisas Merkezi
9. Kayseri Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi
10. Kocaeli İl Müftülüğü
11. Konya Konya Dini İhtisas Merkezi
12. Manisa Manisa Dini İhtisas Merkezi
13. Rize Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi
14. Samsun Samsun Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi
15. Şanlıurfa Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi
16. Trabzon Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi
17. Van İl Müftülüğü
Hafızlık Tespit Sınavına Kur’an Kursunda Kayıtlı Öğrenciler İçin
Müracaat Tarihleri
5-18 Aralık 2022
Hafızlık Tespit Sınavına Dışarıdan Katılacak Adaylar İçin Müracaat 
Tarihleri
12-18 Aralık 2022
Hafızlık Tespit Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022 Tarihi İtibariyle
Sınavın Gerçekleştirileceği Tarihler 2-13 Ocak 2023
Sınav Sonuçlarının İlan Edileceği Tarih 30 Ocak 2023

c) Hafızlık Takip Komisyonu sınav başvurusu onaya gönderilmiş adayı ön elemeye tabi tutacak,

Takip Komisyonunca sınava girmesi uygun görülürse “Müracaatı Onaylanacak”, uygun

görülmezse “Reddedilecektir”.

d) Hafızlık Takip Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen kişiler sınava katılamayacaktır.

6. Sınav başvuru işlemlerinin duyuruda belirtildiği şekilde hatasız, eksiksiz yapılmasından; Kur'an kursunda

kayıtlı öğrenciler için kurs yöneticisi, dışarıdan sınava müracaat edenlerin ise kendileri sorumludur.

7. Hafızlık eğitimini Kur’an kursunda tamamlayan öğrencilerin Hafızlık Belgesinde yer alacak öğretici ismi,

sınava başvuru aşamasında Kur’an kursu yöneticisi tarafından seçilecektir. Hafızlık Belgesi basıldıktan

sonra belge üzerindeki öğretici isminde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, farklı bir sebeple dahi olsa

yeniden belge basım işlemi yapılmayacaktır.

8. Sınava girmek isteyen adaylar sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir.

9. Müracaat esnasında adaylar; T.C. Kimlik Kartı/Geçici Kimlik Belgesi (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) ile

birer adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz

bir şekilde ilgili personele vereceklerdir.

10. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir

değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan veya zamanında yapılmayan

müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11. Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden basıldığından sınava katılacaklarla

ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir.

Örneğin; Kur’an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, “Dışarıdan” şeklinde hazırlanamayacağı gibi

“Dışarıdan” olarak sınav kaydı gerçekleştirilenlerin belgeleri de “Kur’an Kursundan” şeklinde

hazırlanmayacaktır. Bu nedenle müracaatları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz

davranması gerekmektedir.

12. Sınav müracaatı alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail

vb.) sisteme doğru olarak girilmesine, sınava gireceklerin mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt

alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş yüz kısmının tam olarak görülmesine

dikkat edilmelidir.

13. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemleri bittikten sonra ilgili müftülükçe söz konusu adaya mutlaka Ön

Kayıt Belgesi verilmelidir.

14. Adaylar sınava gelirken yanlarında “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi” ile; T.C. Kimlik Kartı/Geçici

Kimlik Belgesini (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin) bulundurmaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Kartı /Geçici

Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar süresi geçerli pasaport veya ehliyet gibi belgelerden bir tanesi ile sınava

katılabileceklerdir. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır.

15. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı” sonuçlarını

https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden

öğrenebileceklerdir.

16. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

17. Başkanlığımızın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan

adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

18. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri

Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların

“Hafızlık Belgeleri” ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

19. Bu duyurunun bir nüshasının Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden adaylara bir

suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Tel : 0312 295 81 02 / 81 11

Fax: 0312 287 68 59

İlgililere duyurulur.

 EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ